Data:
Piątek, 26.05.2017
Imieniny:
Eweliny, Jana, Pawła
Szukaj:   » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Małkinia Górna
– obszar w obrębie części miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo
(teren przy ulicy Przedszkolnej i Leśnej)

25-05-2017 - czytaj wiecej...   

   » Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika na stanowisko sekretarka - praca biurowa.

25-05-2017 - czytaj wiecej...   

   » Kolejne nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

19-05-2017 - czytaj wiecej...   

   » KLUB „SENIOR +” W MAŁKINI GÓRNEJ

W dniu 28 kwietnia 2017r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.  

19-05-2017 - czytaj wiecej...   

   » Uczniowie z Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 na Europejskim Tygodniu Młodzieży

Zespół Szkół Gminnych nr 2 przystąpił do programu Erasmus+ w listopadzie 2016 roku. Celem Programu jest promocja uczenia się przez całe życie, efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego oraz współpraca pomiędzy krajami biorącymi udział w projekcie.

19-05-2017 - czytaj wiecej...   

   » Zbiórka publiczna dla Karola Olszewskiego zakończona

Mieszkańcy Gminy Małkinia Górna wykazali się po raz kolejny hojnością i chęcią niesienia pomocy ludziom w potrzebie, tym razem w zbiórce pieniężnej dla poszkodowanego. Dali piękne świadectwo otwartości na potrzeby innych. Postąpili zgodnie ze stwierdzeniem Minister Edukacji Pani Anny Zalewskiej, która ogłosiła Rok Szkolny 2016/2017 Rokiem Wolontariatu, podając w uzasadnieniu, że: „Człowiek żyje dla siebie, chce być zadowolony, ale musi też żyć dla drugiego człowieka, dla wspólnot w których funkcjonuje”. Podczas zbiórki przeprowadzonej na rehabilitację Karola Olszewskiego, ofiary wypadku drogowego, przekazali 14 794 77 zł i 1 euro.

18-05-2017 - czytaj wiecej...   

   » Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” - szkolenie

INFORMACJA

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło” w terminie 29 maja – 12 czerwca br. naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na następujące przedsięwzięcia:

16-05-2017 - czytaj wiecej...   

   » Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych

Uprzejmie informuję o przedłużeniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi terminu składania wniosków  o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013
(tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolno-środowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku.

12-05-2017 - czytaj wiecej...   

   » Termin płatności II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Małkinia Górna, że są zobowiązani do 31 maja 2017 r. dokonać wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym.

12-05-2017 - czytaj wiecej...   

   » Małkińska Noc Nadbużańska

W dniach 24-25 czerwca 2017 r. odbędzie się Małkińska Noc Nadbużańska.

11-05-2017 - czytaj wiecej...   

| Archiwum Wiadomości |


Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u